Accountantskantoor

 

Libbrecht               bv


Ons kantoor streeft naar kwaliteit en kan een totale service aanbieden.

* Alle formaliteiten bij aanvang van een zelfstandige activiteit én een volledige startersbegeleiding 

* Verzorgen van aangiften (zowel particulieren, eenmanszaken, vennootschappen,...) 

* Verwerken van de boekhouding

* BTW 

* Advies, bijstand en opvolging van financieringen, subsidies, recht, uitbreiding, overname, opvolging, controles, oprichting, omvorming, stopzetting, fusie, splitsing, vereffening, begroting, jaarrekening, investeringen, ondernemingsvorm,...

 

Administratie

Het voeren van uw boekhouding kan u geheel of gedeeltelijk aan ons uitbesteden. Er zijn een aantal mogelijkheden die variëren van alles zelf tot alles bij ons. Alles kan en niets moet. Vraag er vrijblijvend naar.

Eigenheid

Iedere persoon heeft andere toekomstplannen of ideeën over zijn onderneming. Wij verliezen belangrijke aspecten niet uit het oog en geven u steeds specifiek advies. Onze fiscale databanken zijn van hoogstaande kwaliteit en helpen ons om degelijk advies te verlenen. Omring u dus met mensen die weten waarover ze het hebben, die u bijstaan met raad en daad en die meehelpen uw onderneming in de juiste richting te sturen met kennis van zaken.

 

 

KANTOOR AANBOD ITAA

 • de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
 • het aanvragen, wijzigen en stopzetten van uw BTW-nummer
 • advies inzake sociale lasten 
 • advies inzake administratieve organisatie
 • advies inzake verzekeringen: gewaarborgd inkomen, langetermijnsparen, pensioensparen, VAPZ, beroepsverzekering,…
 • uitleg m.b.t. diverse belastingen
 • Begeleiding bij subsidieaanvagen 
 • de begeleiding bij de keuze van de vennootschapsvorm
 • het opmaken van een financieel plan (i.s.m. de financiële instelling)
 • financieringsadvies
 • optimalisatie sociale lasten
 • uitleg over het sociaal statuut (bijberoep/ hoofdberoep + gevolgen)
 • voeren de volledige boekhouding voor eenmanszaken, vennootschappen en vzw’s
 • zorgen voor verwerking van uw boekhouding, vanaf het inboeken van de facturen t.e.m. de eindbalans
 • opstellen interne balansen
 • helpen bij het bijhouden van uw boekhouding, al dan niet analytisch
 • opstellen interne en externe jaarrekening
 • opstellen balans en resultatenrekening
 • interne boekhouding nazien
 • indienen jaarrekening bij de Nationale Bank van België
 • houden de wettelijk verplichte boeken up-to-date
 • helpen bij en zorgen voor een doorverwijzing naar ons extern professioneel netwerk voor alle zaken die buiten ons deontologisch takenpakket vallen
 • de keuze van de vennootschapsvorm
 • de opmaak van de statuten
 • de publicaties in het Belgisch Staatsblad
 • het ontwerpen van verslagen van het bestuursorgaan en van de algemene vergadering
 • het opstellen en indienen van de aangifte personenbelasting  (inclusief alle bijlagen)
 • advies voor komende aanslagjaren (fiscale optimalisatie)
 • de berekening van de vermoedelijke aanslag + communicatie
 • het tijdig opvragen van de nodige documenten
 • het beantwoorden van 'vragen om inlichtingen' en 'berichten van wijziging', verzonden door de fiscus
 • bijstand en verdediging bij controles
 • advies m.b.t. investeringen
 • advies inzake voorafbetalingen 
 • advies m.b.t. fiscale aftrekken
 • BTW-aangiften en andere wettelijke aangiften en listings 
 • bijstand en verdediging bij controles
 • indienen van IC-opgaves
 • Belgische regelgeving
 • de verplichte boeken: bv. dagontvangstenboek, ,…
 • samenwerking met sociale secretariaten m.b.t. loonlast werknemers/bedrijfsleiders
 • provinciebelasting, aangifte roerende voorheffing,…
 • de opmaak van financiële plannen
 • een analyse van de jaarrekening
 • begeleiding bij uw kredietdossier
 • begeleiding bij uw investeringsbeslissingen
 • tussentijdse situaties via rapportage
 • de verwerking van analytische kostenplaatsen
 • het berekenen van de belastingen
 • de oprichting van ondernemingen
 •  begeleiding overnames van bedrijven en vennootschappen
 • begeleiding fusies, splitsingen  met de revisor
 • begeleiding overlatingen en overnemingen
 • begeleiding familiale opvolgingen
 • statutenwijzigingen, verslagen van algemene vergaderingen en raden van bestuur
 • begeleiding vereffeningen met al dan niet de revisor
 • officiële publicaties
 • contracten helpen opmaken via advokaat
 • structureren van onroerend goed met notaris
 • BTW-advies
 • erfopvolging en successieplanning met notaris
 • persoonlijke financiële planning en vermogensplanning met bank en of notaris
 • fiscale begeleiding van investeringen en financieringen
 • waardebepalingen van ondernemingen met revisor